FrivilligCenter Give

Du er her: Personlig hjælp og støtteAflastningsordning

Den frivillige aflastningsordning i Give området

for pårørende, der passer alvorligt syge, demente og handicappede

i eget hjem

Hvad omfatter tilbuddet?

  • At lette pårørende med at passe den alvorligt syge, den demente eller den handicappede ved at være i hjemmet,

    mens den pårørende holder fri

  • At lytte og give nærhed

  • At være til stede på hjemmets betingelser

Aflastningsordningen udfører ikke hjemmesygeplejens eller hjemmeplejens arbejde, men er et supplement til disse ordninger.

 

Hvem er aflastningsperson?

Frivillige, der er motiverede og modne mennesker med overskud og lyst til opgaven

 

Tavshedspligt

Aflastningspersonerne har tavshedspligt om alle personlige oplysninger, som de bliver bekendt med.

 

Hvor ofte?

Dette aftales mellem hjemmet, frivillig koordinator og aflastningspersonen. Som regel 2-3- timer ad gangen, fx en gang ugentligt.

 

Hvad koster det?

Tilbuddet er gratis, og arbejdet udføres af frivillige.

 

Hvem kan kontakte aflastningsordningen?

Pårørende og hjemmesygeplejen, demenskonsulent og medarbejdere i de forebyggende hjemmebesøg til ældre

 

Hvordan kontaktes aflastningsordningen?

Henvendelse kan ske til aflastningsordningens koordinator

 

Anita Fogh

Tlf. 75 73 43 36

Bedst på hverdage mellem 8.30-9.30

eller om aftenen

 

Efter henvendelsen besøger koordinator hjemmet og formidler kontakt mellem hjemmet og aflastningsordningen.

 

 

Free business joomla templates