Den frivillige aflastningsordning i Give området

for pårørende, der passer alvorligt syge, demente og handicappede i eget hjem

Hvad omfatter tilbuddet?

  • At lette pårørende med at passe den alvorligt syge, den demente eller den handicappede ved at være i hjemmet,mens den pårørende holder fri
  • At lytte og give nærhed
  • At være til stede på hjemmets betingelser

Aflastningsordningen udfører ikke hjemmesygeplejens eller hjemmeplejens arbejde, men er et supplement til disse ordninger.

 

Hvem er aflastningsperson?

Frivillige, der er motiverede og modne mennesker med overskud og lyst til opgaven

 

Tavshedspligt

Aflastningspersonerne har tavshedspligt om alle personlige oplysninger, som de bliver bekendt med.

 

Hvor ofte?

Dette aftales mellem hjemmet, frivillig koordinator og aflastningspersonen. Som regel 2-3- timer ad gangen, fx en gang ugentligt.

 

Hvad koster det?

Tilbuddet er gratis, og arbejdet udføres af frivillige.

 

Hvem kan kontakte aflastningsordningen?

Pårørende og hjemmesygeplejen, demenskonsulent og medarbejdere i de forebyggende hjemmebesøg til ældre

 

Hvordan kontaktes aflastningsordningen?

Henvendelse kan ske til aflastningsordningens koordinator

Efter henvendelsen besøger koordinator hjemmet og formidler kontakt mellem hjemmet og aflastningsordningen.

Anita Fogh

Tlf. 75 73 43 36

Mobil: 40824336

Der er brug for flere frivillige til mange opgaver
Mange forskellige foreninger tilbyder en bred vifte af fordele til deres medlemmer, og vi har kun nævnt en brøkdel ovenfor.

Har du lyst til at hjælpe som frivillig?
Så kan FrivilligCentret formidle kontakten.

Der er brug for flere frivillige til mange opgaver
Mange forskellige foreninger tilbyder en bred vifte af fordele til deres medlemmer, og vi har kun nævnt en brøkdel ovenfor.

Har du lyst til at hjælpe som frivillig?
Så kan FrivilligCentret formidle kontakten.

Kontakt

FrivilligCenter Give
Sundhedshuset, Sdr. Ringvej 4
7323 Give
 
Tlf. 75 73 25 85
Tlf. 60 49 55 25