CVR Nummer

Frivillige foreninger

Frivillige foreninger omfatter blandt andet grundejerforeninger, idrætsforeninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv.

Frivillige foreninger er imidlertid kendetegnet ved at være foreninger, der ikke har nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Oplysningspligt kan f.eks. være i form af A-skat i de tilfælde, hvor der er ansat en vicevært, træner eller lign.

Frivillige foreninger er derfor ikke som udgangspunkt forpligtet til at have et CVR-nummer, men hvis din frivillige forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræves det, at din forening har et CVR-nummer. og en såkaldt Nemkonto.

Frivillige foreninger, der derfor får brug for at oprette, ændre, forny eller lukke et CVR- nummer , skal selv registrere det online med Digital Signatur eller NemID på virk.dk. Alle frivillige foreninger er registeret under branchekoden: ”94.99.00 Andre organisationer og foreninger”.

 

§ 18

 

Du kan søge Vejle Kommune om tilskud til frivilligt socialt arbejde, når den frivillige indsats er afgørende for, at arbejdet bliver udført.

Aktiviteten skal være lokalt forankret, og den skal være direkte rettet mod borgere i Vejle Kommune.

Det kan f.eks. være:

  • Foreninger og organisationer.
  • Borgere, der har en god idé, som gerne skal udmønte sig i etablering af en ny aktivitet til gavn for andre end sig selv, og hvor der er behov for midler til dette.
  • Foreninger og organisationer, der som formål arbejder frivilligt med socialt og netværksskabende arbejde og som ønsker at udvikle nye aktivitetstilbud eller sikre vedligehold af eksisterende rammer herfor.

Som udgangspunkt tildeles der midler for et kalenderår eller som et engangstilskud. Det er en vurdering, der afgøres i Tildelingsudvalget, som behandler de indkomne ansøgninger.

For at få tildelt §18 midler er det nødvendigt at have et cvr-nummer. Vi hjælper gerne med det.

Se mere om § 18 på Vejle Kommunes hjemmeside

Der er brug for flere frivillige til mange opgaver
Mange forskellige foreninger tilbyder en bred vifte af fordele til deres medlemmer, og vi har kun nævnt en brøkdel ovenfor.

Har du lyst til at hjælpe som frivillig?
Så kan FrivilligCentret formidle kontakten.

Der er brug for flere frivillige til mange opgaver
Mange forskellige foreninger tilbyder en bred vifte af fordele til deres medlemmer, og vi har kun nævnt en brøkdel ovenfor.

Har du lyst til at hjælpe som frivillig?
Så kan FrivilligCentret formidle kontakten.

Kontakt

FrivilligCenter Give
Sundhedshuset, Sdr. Ringvej 4
7323 Give
 
Tlf. 75 73 25 85
Tlf. 60 49 55 25